середа, 20 серпня 2014 р.

Зошит для практичних робіт та проектної діяльності

            Шановні колеги! У видавництві "Видавничий дім "Освіта"" вийшов у друк зошит для практичних робіт та проектної діяльності учнів з інформатики для 6-го класу.
Особливим видом діяльності учнів на уроках інформатики є виконання ними завдань практичних робіт, які розміщені у підручнику «Інформатика, 6» у відповідних уроках за номерами 3, 7, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 31, 33. У зошиті для практичних робіт та проектної діяльності подані структуровані матеріали до кожної практичної роботи, а саме: карта умінь, завдання теоретичної та практичної частини.
Самооцінювання навчальних умінь, необхідних для виконання практичної роботи здійснюється за допомогою карти умінь: учні замальовують стрілки, що вказують на деяку операцію. Вчитель за картою умінь може проводити індивідуальну роботу з учнями: провести консультацію, організувати експрес взаємонавчання, запропонувати переглянути навчальне відео чи прочитати навчальну інструкцію.
Завдання теоретичної частини, подані у двох варіантах,  містять поля для вписування відповідей. Передбачається, що вчитель визначатиме, який варіант та яке завдання із теоретичної частини виконуватиме кожен учень. У такий спосіб для кожного учня формується індивідуальний набір завдань, що відповідає його навчальним досягненням, інтересам та здатностям. При цьому забезпечується управління роботою усього класу відповідно до чисельності класу чи підгрупи, кількості робочих місць за комп’ютером та інших особливостей.
Завдання практичної частини містять критерії оцінювання, за якими учень може самостійно перевірити рівень виконання завдання, перевірити згодом відповідність власної оцінки та оцінки вчителя .
Слід зазначити, що кількість балів у кожному завданні та у практичних
роботах загалом дуже відрізняється. Вони є тільки індикатором рівня складності завдання у загальній сукупності в межах практичної роботи. Залежно від «ваги» набору завдань у практичній роботі для кожного учня вчитель формує підсумкову оцінку за виконання практичної роботи та  виставляє її за 12-бальною системою у зведеному журналі оцінювання практичних робіт, який розміщено наприкінці зошита.
Як і у п’ятому класі учням пропонується реалізовувати самостійно чи у групах навчальні проекти. Але у підручнику подано лише назву проекту та короткий опис. Допомога у плануванні діяльності, добору ресурсів для реалізації проекту та презентації його результатів, а також чек-листи для проведення оцінювання та рефлексії містяться у зошиті з практичних робіт та проектної діяльності.

Методичні рекомендації щодо Авторські підходи щодо організації навчання проектної діяльності учнів на уроках інформатики опубліковані у статті під заголовком "Проектна діяльність як засіб формування ІКТ-компетентності учнів" у науково-методичному журналі "Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах" (Сторінка у Facebook - https://www.facebook.com/informaticsmagazine)

Немає коментарів:

Дописати коментар