вівторок, 19 серпня 2014 р.

Зошит для контролю знань

         Шановні колеги! Повідомляємо  Вам, що у видавничому домі "Освіта" вийшов із друку зошит для контролю знань.
         Його призначення, на думку авторського колективу,  - це  визначення навчальних потреб учнів та встановлення рівня засвоєння програмного матеріалу. Зошит містить дидактичні матеріали для здійснення оцінювання навчальних досягнень учнів. 
Матеріли кожного уроку містять дві складові: Вхідне оцінювання та Тестові завдання. В кінці кожного розділу передбачено систему підсумкових тестових завдань  на 2 варіанти.

Мета проведення вхідного оцінювання полягає в актуалізації та систематизації початкових знань учнів з нової теми. Воно відноситься до одного із типів формувального оцінювання і не передбачає виставляння оцінки за його виконання. Головне для вчителя – виявити, який матеріал вже відомий учням, а над яким йому слід спільно з учнями попрацювати для засвоєння. Крім того, за результатами такого оцінювання вчителі можуть дібрати найбільш вдалий та методично обґрунтований підхід до вивчення теми та ефективно організувати диференціацію навчання учнів класу задля задоволення навчальних потреб шестикласників. Вхідне оцінювання можна проводити за допомогою різних методів: обговорення поставлених вчителем проблем, тестування, мозковий штурм, опитування тощо. При цьому вчитель може використовувати різні інструменти: таблиця ЗХД («знаю, хочу дізнатися, дізнався»),  тести, чек-листи.
Для здійснення проміжного оцінювання, вчителю доцільно використовувати тестові завдання, які можуть бути призначені для визначення рівня засвоєння учнями навчального матеріалу уроку. Мета їх застосування – спонукати учнів до самоспрямованості у навчанні, забезпечити діагностичний зворотний зв'язок між учнями та вчителями, відстежувати прогрес у навчанні учнів, демонструвати рівень засвоєння знань та сформованості навичок, розвивати  навички самоконтролю.
 Мета проведення підсумкового (тематичного) оцінювання – визначення рівня навчальних досягнень учнів та побудова подальшої стратегії корекції його знань чи їх узагальнення.

       З досвіду навчання інформатики у п'ятому класі: зошит для контролю знань зберігався у школі. Діти використовували його тільки на уроці. 
      Про форми роботи із тестовим зошитом читайте на сторінках посібника "Готуємось до уроків інформатики у 5-му класі". Детальніше про роботу із зошитом для контролю знань з інформатики на уроці у 6-му класі  - у наступних публікаціях блогу.
  

Немає коментарів:

Дописати коментар