вівторок, 25 серпня 2020 р.

Старт 2020-2021 навчального року

 Шановні колеги! Авторський колектив у складі Морзе Н.В., Барни О.В., Вембер В.П. у 2020-2021 н.р. пропонує навчально-методичне забезпечення курсу інформатики у 6 класі, яке відповідає Освітній програмі інформатики, яка затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. Радимо скористатись методичним рекомендаціям щодо викладання навчальних предметів , які подані у листі Міністерства освіти і науки України від від 03. 07. 2018 р. № 1/9-415.


До складу навчально-методичного забезпечення, яке схвалено до використання у загальноосвітніх навчальних закладах відповідними грифами МОН, входить:


Морзе Н. В. Інформатика : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер. — К. : УОВЦ «Оріон», 2018. — 192 с.

  • робочий зошит
Морзе Н.В. Робочий зошит з інформатики: навч. посіб. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер. — К. УОВЦ «Оріон», 2019. — 64 с.

  • зошит для перевірки предметних компетентностей
Морзе Н.В. Перевірка предметних компетентностей. Інформатика 6 кл. Збірник завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів / Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К. УОВЦ «Оріон», 2016. — 48 с.

  • електронна складова
https://goo.gl/DJdFM1
  • календарно-тематичне планування
 https://goo.gl/XH7rbo

  • методична підтримка на сайті видавництва УОВЦ"Оріон":